GARANTIES bij Van Gestel Optiek

Bij van Gestel Optiek spannen we ons iedere dag in om samen met u de ideale kijkoplossing te vinden. Uw persoonlijke wensen zijn daarbij maatgevend. Dit gaat verder dan het moment van aankoop van een bril of contactlenzen. Ook daarna kunt u vertrouwen op de kwaliteit en dienstverlening bij Van Gestel Optiek. U bent verzekerd van onze verschillende garanties:

 • Kwaliteitsgarantie
 • Niet wennen garantie

 • Zichtgarantie

 • Tevredenheidsgarantie

Kwaliteitsgarantie

Van een bril van Van Gestel Optiek mag u verwachten dat deze een aantal jaren mee gaat. Standaard heeft u 2 jaar garantie op productie- en materiaalfouten. Ontstaan er problemen na 2 jaar maar binnen 4 jaar en zijn de gebreken niet ontstaan door onjuist gebruik, dan doen wij ons uiterste best de gebreken te vervangen of te herstellen. Kosteloos onder onze extra garantieservice.  

Voorwaarden Kwaliteitsgarantie

De gebreken zijn niet ontstaan door onjuist gebruik zoals:

 • Val of stoten van de bril
 • Krassen op de glazen
 • verlies
 • Gebruikersschade of schade waar u zelf verantwoordelijk voor bent
 • U heeft een schadebeperkingsplicht. Dit houdt in dat u binnen redelijke grenzen maatregelen moet nemen ter voorkoming of beperking van de schade.

Bij gebrek aan een brillenglas wordt deze vervangen met een glas van gelijke sterkte

Wanneer een product(onderdeel) onder garantie wordt vervangen, blijft de bestaande garantietermijn van kracht en vangt geen nieuwe garantietermijn aan. Zonnebrillen of sportbrillen worden in omstandigheden gedragen die de conditie van montuur en glazen negatief kunnen beïnvloeden. Dit wordt individueel beoordeelt. 

Niet wennen garantie

Als u binnen de gewenningsperiode van 2 maanden niet kan wennen aan uw brillenglazen dan worden de glazen omgeruild voor een passende oplossing van dezelfde kwaliteit.

  Voorwaarden Niet wennen garantie
  • Geldig op alle multifocale en enkelvoudige glazen tot 2 maanden na de afleverdatum van uw bril.
  • Geldig mits de glazen onbeschadigd zijn.
  • Na aankoop van multifocale glazen wordt er gezocht naar een passende oplossing. Wanneer de nieuwe glazen duurder zijn, dient u het verschil bij te betalen. Wanneer u goedkopere glazen uitkiest, krijgt u het verschil terug.
  • Na aankoop van enkelvoudige glazen mag u eenmalig nieuwe glazen uitkiezen. Wanneer de nieuwe glazen duurder zijn, dient het verschil bijbetaald te worden. Wanneer u goedkopere glazen uitkiest, krijgt u het verschil terug.
  • Geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.
  • Bij een sterkteverandering van 0,5 of meer, worden de glazen vervangen; deze sterkteverandering dient te worden vastgesteld door een volledige oogmeting. De nieuwe glazen hebben dezelfde specificaties, maar met de nieuwe sterkte.
  • Er mag 1 maal gebruik worden gemaakt van deze sterktegarantie.
  • Geldt niet bij sterkteverandering na: oogoperaties, medicijngebruik, zwangerschap of andere medische aandoeningen die invloed hebben op het gezichtsvermogen en geldt niet voor dragers van vormvaste contactlenzen of nachtlenzen en consumenten onder 18 jaar.

  Zichtgarantie

  • Verandert de sterkte binnen 1 jaar na aankoop dan heeft u recht op 50% korting op de nieuwe glazen.
  • Na een staaroperatie is er vaak een tijdelijk glas nodig zonder sterkte. Dit glas kost € 32,50 incl. inslijpen. Als u op een later moment het nieuwe glas koopt met de definitieve sterkte dan wordt deze € 32,50 in mindering gebracht op de aankoop.

   

  Tevredenheidsgarantie

  Wanneer u niet 100% tevreden bent met de keuze van het montuur kunt u dit binnen 2 maanden kosteloos omruilen.

  Voorwaarden Tevredenheidsgarantie
  • De tevredenheidsgarantie geldt op alle monturen, uitgezonderd gouden en hoornen monturen.
  • De tevredenheidsgarantie geldt bij aankoop van een complete bril en is geldig tot 2 maanden na de afleverdatum van de bril.
  • U kunt gebruik maken van de tevredenheidsgarantie mits het montuur en de glazen onbeschadigd zijn.
  • Na aankoop van een complete bril mag één keer gebruik gemaakt worden van de tevredenheidsgarantie. Eenmalig mag er gratis een nieuw montuur uitgekozen worden. Wanneer het nieuwe montuur duurder is, dan moet het verschil bijbetaald worden. Wanneer u een goedkoper montuur kiest, dan krijgt u van ons het verschil terug.
  • De glazen uit het oude montuur worden in het nieuwe montuur geslepen. Wanneer dit niet mogelijk is, ontvangt u  eenmalig gratis een set nieuwe glazen van hetzelfde type en dezelfde sterkte als de oorspronkelijke glazen.
  • De tevredenheidsgarantie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
  • Het vervangen montuur inclusief glazen is eigendom van Van Gestel Optiek.

   

  KIDSGARANTIE

  2 jaar 100% stoeigarantie. Gaat er binnen 2 jaar iets kapot dan wordt dit kosteloos gerepareerd of vervangen.

  Voorwaarden Kidsgarantie
  • Ieder onderdeel wordt eenmalig vervangen. Wordt bijvoorbeeld de linker veer vervangen dan blijft de garantie op de overige onderdelen van de bril van kracht.