PRIVACY-VERKLARING

Uw privacy

Van Gestel Optiek is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website vangestel.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Van Gestel Optiek houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring leggen wij graag uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Privacyvriendelijk gebruik van Google Analytics
 • Van Gestel Optiek maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
 • Van Gestel Optiek heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  Het amandement gegevensverwerking voor de domein vangestel.nl is geaccepteerd door Google 4 april 2018;
 • Van Gestel Optiek heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd om uw privacy te waarborgen;
 • Van Gestel Optiek heeft ‘gegevens delen’ bij Google Analytics uitgezet;
 • Van Gestel Optiek maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;

Click-gedrag
Op de website van Van Gestel Optiek worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden. Dit gaat dan om gegevens zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Van Gestel Optiek haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.
Gebruik van cookies
Van Gestel Optiek maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.
De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken.
vangestel.nl en andere websites
Op de site van Van Gestel Optiek treft u een aantal links aan naar andere websites. Van Gestel Optiek kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy-verklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Gebruik van persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte privacy wetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een van de eisen die de AVG stelt is dat er afspraken moeten worden gemaakt over de verwerking van klantgegevens. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen met onze diensten en producten hebben we uw persoonsgegevens nodig.

Van Gestel Optiek acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze privacyverklaring leggen wij graag uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensten en service verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens – Telefoonnummer – E-mailadres
 • Geboortedatum – Geslacht
 • Gezondheidsgegevens die van belang zijn voor het welzijn van de ogen zoals ziektes, medicatie en allergieën die invloed kunnen hebben op het oog
 • Oogmeet- en biometrische gegevens
 • BSN indien wij uw declaratie verzorgen bij de verzekeraar
 • Bankrekeningnummer indien wij een automatische incasso verwerken
 • Levering en Financiële gegevens

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een dienst of een product afneemt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Onze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. Van Gestel Optiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Het is van belang voor uw gezondheid en voor een goed advies om uw gegevens langere tijd te bewaren. De gegevens worden alleen op uw verzoek gewist.

 

Een abonnement afsluiten

Via Van Gestel Optiek kunt u een betaald abonnement afsluiten voor een Van Gestel Lensabonnement of Servicesysteem. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per post, per e-mail, via social media of andere kanalen.

Middels een nieuwsbrief informeren wij u over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of een afspraak te maken middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt en enkele gegevens zijn verplicht bij het maken van een afspraak. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. We gebruiken encryptie daar waar dat nodig is en maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-5-2018.

Wijzigingen
Van Gestel Optiek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy-verklaring . Check daarom regelmatig de privacy-verklaring voor het privacybeleid van Van Gestel Optiek.
Datum: 25 mei 2018.