Van Gestel Optiek is in Hilversum een begrip. Met een geschiedenis van bijna 100 jaar is er vrijwel geen Hilversummer te vinden die er niet mee groot is geworden.
20 Jaar na de laatste grote verbouwing was de winkel toe aan verandering. Bij de ontwikkeling van het nieuwe interieur wilden we recht doen aan onze geschiedenis en een authentiek ontwerp maken dat als vanzelfsprekend past bij Van Gestel Optiek en haar plek in Hilversum.

Om richting te geven aan het ontwerpproces hebben we de gemeentearchitect Willem Marinus Dudok gekozen als inspiratiebron. Voor de uitwerking van het ontwerp en realisatie van onze ideeën vonden we in de mensen van New Scene BV, een interieurarchitectuur en projectmanagement bureau, de ideale partner.

Dudok hoort net als Van Gestel Optiek bij Hilversum. Hij was enorm veelzijdig en heeft Hilversum niet alleen een prachtig raadhuis nagelaten. Ook de vele bouwwerken zoals woningbouwcomplexen, scholen en begraafplaatsen zijn zo bijzonder dat ze ook nu nog zeer gewaardeerd en behouden worden.

foto raadhuis Hilversum (hilversum Live)

Verwantschap met architect Dudok

Volgens Dudok moeten gebouwen of de structuren in een stad iets vertellen, iets uitdrukken over het onderliggende landschap, het karakter van de stad of de waarden van de mensen die ze gebruiken.
Voor de winkel van Van Gestel Optiek is dit ook het uitgangspunt. Medewerkers en klanten moeten zich gemakkelijk door de winkel kunnen bewegen en als vanzelfsprekend hun weg kunnen vinden. Door de stevige vormgeving is de centrale balie zichtbaar het hart van de winkel. De lichte en verfijnde vormgeving van de brilpresentatie zorgt ervoor dat de monturen kunnen schitteren en klanten in alle rust kunnen passen en onderzoeken welke bril hun keus wordt.

Van Gestel Optiek is al bijna 100 jaar gevestigd in Hilversum aan de Emmastraat. Kenmerkende details zoals de glas-in-loodramen van het jaren 30 pand blijven zichtbaar. Klanten kunnen genieten van het lichtspel van de zon door het gekleurde glas of de fraaie binnentuin. De instructieruimte en meetkamers zijn praktisch en smaakvol ingericht zodanig dat klanten zich prettig voelen, privacy is gewaarborgd en niets in de weg staat om tot een goede meting of onderzoek te komen.

De menselijke maat

Dudok had een duidelijke visie. Voor hem volgde vorm niet uit de functie maar uit de menselijke behoefte. Ook al verandert de wereld steeds sneller door innovatieve technieken en nieuwe bouwmaterialen, betekent dit niet dat de oerbehoeften van mensen mee veranderen. Dudok streefde er in zijn werk naar om gebouwen te maken die zo vanzelfsprekend op hun plek staan, dat zij nergens anders hadden kunnen staan.

Ook bij de ontwikkeling van het nieuwe interieur van Van Gestel Optiek is dit het vertrekpunt. We wilden een interieur dat onmiskenbaar hoort bij Van Gestel Optiek uit Hilversum en niet 1-op-1 in willekeurig welke andere plek herhaald kan worden. Een van de bijzondere onderdelen is daarbij de binnentuin. Het daglicht dat hierdoor niet van één maar van twee kanten de winkel in komt, geeft een heel prettig en natuurlijk gevoel.

Hilversum is voor veel bewoners een dorp terwijl het vanwege zijn grootte, voorzieningen en bekendheid vanwege het mediapark met hetzelfde gemak een stad genoemd kan worden. Een veelzijdige gemeente met veel grote villa’s maar nog meer fijne groene buurten ontworpen door onder andere Dudok als tuinstad. Voor al die bewoners is Van Gestel Optiek een begrip.
De brillenwinkel waar je opa ook al kwam en waar je, door voortdurend met de tijd mee te gaan, nog steeds met al je vragen op het gebied van oogzorg en oogmode terecht kan. Waar ze hippe ‘stadse’ monturen hebben en waar je vriendelijk geholpen en gekend wordt als in een ‘dorp’.

Wonderlijkheden

Dudok is een van de minst gesloopte architecten van Nederland. Veel gebouwen en complexen zijn monumentaal. De vraag is daarom: Wat maakt ze zo ‘Wonderlijk’? Al in het begin van zijn carrière schreef Dudok in een gezamenlijk artikel met Kapitein der Genie Redelé:

‘de schoonheid van een bouwwerk ligt in de eerste plaats niet in de weelderige detaillering en in kostbare materialen, maar zij is voornamelijk van abstracten aard. Zij uit zich in harmonische verhoudingen, duidelijk, ritmische massaverdeling en zooveel andere dingen die niet stoffelijk zijn.’

Voor Dudok zat de weelde van zijn ontwerpen niet in versiering maar juist in abstracte zaken zoals contrast, samenhang, massawerking, afwisseling en het benadrukken van overgangen. Om dat te bereiken maakte Dudok graag gebruik van overdrijving. Dudok vergrootte karaktereigenschappen van elke afzonderlijke eenheid uit. Een herkenbaar voorbeeld is de manier waarop de schoorstenen vaak opvallend uitsteken bij zijn gebouwen. Toch is de overdrijving altijd subtiel en beheerst. Dudok verloor vrijwel nooit het evenwicht tussen te weinig en teveel.

In het nieuwe interieur hebben we de overgangen van de winkel naar de meetruimtes en wachtplekken een opvallend accent gegeven. De kolommen zijn een rechtstreekse verwijzing naar de galerij voor de entree van het raadhuis. Subtielere verwijzingen zijn terug te vinden in het materiaal- en kleurgebruik van het meubilair en het patroon van de vloer. Ook de met donker hout gekaderde vensters naar de binnentuin zijn hier een voorbeeld van.

Lokaal verbonden

Om onze verbondenheid met Hilversum nog beter uit te drukken hebben we Ad van den Boom gevraagd dit te verbeelden. Het resultaat is een kunstwerk dat uitnodigt om niet alleen te kijken maar vooral ook te zien. Niet alleen met het oog maar ook met het hart.

Ad is een creatieve Hilversummer die als geen ander een boodschap weet vorm te geven in woord en beeld. Soms heel grafisch in zwartwit maar vaak ook heel kleurrijk. Soms in verhalen en gedichten maar ook in schilderijen of bronzen beelden. Die veelzijdigheid binnen je eigen professie is iets dat we bij Van Gestel Optiek herkennen, waarderen en zelf nog vele jaren willen uitdragen.

Iconen van Hilversum

Om alle iconen gemakkelijk te vinden hebben we een overzicht met nummers gemaakt. Kijk maar eens wie alle gebouwen herkent.

Iconen van Hilversum

In de pentekening van Ad van den Boom zijn de, voor Hilversum kenmerkende, gebouwen samengebracht. Met centraal in het kunstwerk onze winkel aan de Emmastraat.

De overige gebouwen zijn:

 • Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid
 • Appartementencomplex De Rechercheur, voormalig politiebureau*
 • C&A winkelpand*
 • Voormalig sanatorium Zonnestraal
 • Sint-Vituskerk
 • Barbershop, voormalige politiepost*
 • Restaurant Meddens, voormalig modehuis Meddens
 • Raadhuis Gemeente Hilversum*
 • Café ‘t Tolhuis
 • Woonhuis Papaverstraat*
 • Tribune sportpark*
 • Museum Hilversum, voormalig raadhuis
 • Foodhal Mout, eerder autosalon de Wit
 • ‘Huisje van Dudok’, voormalig kantoor drafbaan*
 • Esso tankstation*
 • Snelliusschool*
 • AVRO Studio
 • Omroeptoren
 • De Dudok Ateliers*
 • Woningbouwcomplexen*
 • Openbare leeszaal*
 • Bavinckschool*
 • Gooiland Hotel
 • Paviljoen Wildschut*
 • Politiepost aan de kleine Drift*.

* Gebouwen ontworpen door W.M. Dudok